Tĩnh Tâm Mùa Vọng 2019 do LM Nguyễn Khắc Hy diễn giả&Một Nấm Mồ Tôn Vinh Bằng Danh Dự…Cha Micae Phạm Quang Hồng

Tĩnh Tâm Mùa Vọng 2019 do LM Nguyễn Khắc Hy diễn giả. Ngày 1, 12/09/2019

Một Nấm Mồ Tôn Vinh Bằng Danh Dự Hơn Đài Bia Giành Giựt Bởi Xác Người… – Cha Micae Phạm Quang Hồng

Bài này đã được đăng trong LỜI CHỨNG, TÔN GIÁO. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.