Thấp Thỏm, Lo Lắng, Héo Hon-Ngóng Nghe Từng Bước Chân Con Quay về & Đáp Trả Nhau Bằng Lòng Tri Ân

Thấp Thỏm, Lo Lắng, Héo Hon-Ngóng Nghe Từng Bước Chân Con Quay về-Cha Micae Phạm Quang Hồng

Đáp Trả Nhau Bằng Lòng Tri Ân Mới Là Một Con Người Biết Sống_Lm. Michael Phạm Quang Hồng.

Bài này đã được đăng trong BÌNH LUẬN- SỰ KIỆN, TÔN GIÁO. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.