Cuộc Đại Thí nghiệm CNXH

Image may contain: one or more people, text and outdoor
Giang Thanh

Cuộc Đại Thí nghiệm CNXH:

– Liên Xô – Thất bại
– Đông Đức – Thất bại
– Tiệp Khắc – Thất bại
– Ba lan – Thất bại
– Rumani – Thất bại
– Bungari – Thất bại
– Hungary – Thất bại
– Albany – Thất bại
– Mông Cổ – Thất bại
– Nam tư – Thất bại
– Syria – Thất bại
– Libya – Thất bại
– Myanmar – Thất bại
– Angola – Thất bại
– Algeria – Thất bại
– Căm pu chia – Thất bại
…………
– Iraq – Bật bãi
– Venezuela – Lụn bại
– Bắc Triều tiên – Ngắc ngoải
– Cu ba – đã biết dại
– Trung quốc – lại quạy
– Việt Nam – Thảm hại
…………
Chưa hề một nơi nào thành công!

Riêng đoản ta vẫn kiên trì thí nghiệm và Nguyễn Phú Trọng hứa cuối thế kỷ 21 cũng chưa chắc đã có gì

Dân ta hãy kiên cường làm chuột bạch cho đoản nghịch chơi, một lòng theo đoản, nhắm mắt mà đi.

Tuyên ngôn độc lập thì ăn cắp của Mỹ, cờ thì lấy của phúc Kiến, đường lối chính trị thì bưng nguyên cái thuyết Mác- lê về thờ…Kinh tế thì lấy việc thu thuế, bán đất, vay mượn xin xỏ…

Vậy hỏi cộng sản Việt Nam đã làm được gì để ích nước lợi dân, để theo kịp các nước tư bản..??

Bài này đã được đăng trong BÌNH LUẬN- SỰ KIỆN, Tin Thế Giới. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.