Bài giảng Lòng Thương Xót Chúa ngày 2/4/2019

Mời nghe bài giảng của Cha Trần Đình Long. Tuyệt vời. Nên bỏ thì giờ ra để nghe, suy ngẫm, không uổng phí đâu.

GDTM – Bài giảng Lòng Thương Xót Chúa ngày 2/4/2019

Thứ Ba sau Chúa nhật IV Mùa Chay năm C

Bài này đã được đăng trong BÌNH LUẬN- SỰ KIỆN, TÔN GIÁO. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.