Lòng Khiêm Nhường Của Ta Nằm Ở Đâu -Lm. Michael Phạm Quang Hồng.

Lòng Khiêm Nhường Của Ta Nằm Ở Đâu -Lm. Michael Phạm Quang Hồng.

Bài này đã được đăng trong PHIM ẢNH DVD, TÔN GIÁO. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.