Kinh tế Trung Quốc liên tiếp nhận tin xấu

M.TRITHUCVN.NET
Nhân Dân Tệ giảm giá, ngành sản xuất Trung Quốc đình trệ, đơn hàng xuất khẩu sụt giả là các tin xấu liên tiếp đến đối với nền kinh tế Trung Quốc trong ngày cuối tháng 10.
Bài này đã được đăng trong Tin Thế Giới. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.