So sánh Triều Tiên và Nam Hàn sau 70 năm bị chia đôi

Quân Hoàng shared a post
Image may contain: text

Bình Vương Gia

Sau 70 năm đất nước Triều Tiên bị chia đôi, tuy họ cùng một dân tộc, cùng vị trí địa lí, cùng điều kiện tự nhiên… Nhưng sau khi chia thành hai nước thì mỗi nước lại áp dụng một thể chế chính trị khác nhau và đến hôm nay như ta đã biết thì cho ra kết quả hoàn toàn khác nhau.

Vì vậy mà ta có thể khẳng định rằng vị thế và sự tồn vong của một đất nước, một dân tộc như thế nào?

Phụ thuộc vào thể chế chính trị mà quốc gia đó áp dụng cho đất nước mình.( xin mời các bạn thân coment thảo luận thêm ạ!)

Bài này đã được đăng trong BÌNH LUẬN- SỰ KIỆN, Tin Thế Giới. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.