Lòng người dân

Canh Thien

Người Tàu có câu: “Nghĩa tử nghĩa tận” (chết hết chuyện). Không hoàn toàn đúng. Con người có 2 thể: xác thân (hữu hình, thấy được, va chạm được) và linh hồn hayanh linh (vô hình, không va chạm được nhưng có thể tri kiến được bằng huệ nhãn). Khi con người chết có 3 nguồn cảm ứng đối với người còn sống: Một là tiếc thương, hai là nguyền rũa, ba là dửng dưng (vô thưởng vô phạt) không cần phải luận bàn.

-Tiếc thương thuộc trạng thái buồn trong thất tình của con người (gồm 7 trạng thái tâm lý: vui, buồn, giận, ưu phiền, lo lắng, sợ hãi và khủng hoảng) được biểu lộ bằng nước mắt, tiếng khóc, lời thương cảm hoặc lòng ngưỡng mộ lâu dài theo dòng lịch sử (như các minh quân, trung thần, anh hùng dân tộc, người có tài đức, phẩm hạnh cao dày…).

-Nguyền rũa thuộc trạng thái giận (thù, ghét, khinh thường) trong thất tình, được biểu lộ bằng lời mắng nhiếc nặng nề lắm khi thô bỉ, hạ cấp, bày tỏ cử chỉ sỗ sàng, diễu cợt. Người chết bị nguyền rũa gồm có: Hôn quân, gian thần, những kẻ hèn với giặc ác với dân, lưu manh, xảo trá, cậy thế, hiếp cô…

Qua hai trạng thái tâm lý của con người vừa nêu, phải nhìn nhận rằng, không có một tên Cộng Sản nào, cho dù địa vị cao tột đỉnh như Hồ Chí Minh, tiếp theo là Trường Chinh Đặng Xuân Khu, Phạm Văn Đồng, Lê Duẫn, Nguyễn Văn Linh rồi Nguyễn Bá Thanh, nay đến Trần Đại Quang…, khi chết đi không bao giờ được toàn dân VN trân quý, TIẾC THƯƠNG. Bởi tất cả bọn chúng là hiện thân của loài quỹ đói, hung ác, hiểm độc, chúng chỉ bị NGUYỀN RŨA mà thôi!

Bài này đã được đăng trong BÌNH LUẬN- SỰ KIỆN. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.