CHÂN THÀNH TRI ÂN

CHÂN THÀNH TRI ÂN

Sau 33 ngày tuyệt thực để yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam thượng tôn pháp luật, Trần Huỳnh Duy Thức đã quyết định ngừng tuyệt thực vào ngày 16.9.2018.

Trong nỗi vui mừng khôn tả, đại gia đình Trần Huỳnh Duy Thức chân thành tri ân:

• Đồng bào Việt Nam trong nước và ngoài nước;
• Các Tôn giáo: Thiên Chúa Giáo, Phật Giáo, Hòa Hảo, Cao Đài, Tin Lành;
• Bằng hữu trong nước, ngoài nước và bằng hữu là người ngoại quốc của Trần Huỳnh Duy Thức và đại gia đình;
• Các tổ chức Xã Hội Dân Sự trong nước và ngoài nước;
• Các cơ quan ngoại giao và Chính Phủ của Hoa Kỳ, Liên Minh Châu Âu, Gia Nã Đại, Úc Đại Lợi và Liên Hiệp Quốc,
đã và đang tiếp sức tuyệt thực, cũng như bằng tất cả các phương pháp ôn hòa để đòi tự do trước tiên và không chỉ cho Trần Huỳnh Duy Thức.

Lẽ ra, Trần Huỳnh Duy Thức đã có tự do từ 01/01/2018, nếu nhà cầm quyền Việt Nam tôn trọng pháp luật.

Nhà cầm quyền Việt Nam nên áp dụng khoản 3 Điều 109 và các điểm có lợi của Bộ luật hình sự 2015 để trả tự do ngay cho Trần Huỳnh Duy Thức và nhiều người khác, bởi lẽ tất cả những người Việt Nam vô tội này đều bị vu cáo bằng những điều luật không chỉ phản khoa học, vi hiến mà còn phản bội với ngay chính cương lĩnh của ĐCSVN.

Đại gia đình chúng tôi tiếp tục kêu gọi sự ủng hộ, tiếp sức và đồng hành với Trần Huỳnh Duy Thức để đấu tranh cho sự tự do của đồng bào Việt Nam với mục tiêu “Thượng tôn pháp luật phải là thương hiệu quốc gia quan trọng nhất của Việt Nam đối với cộng đồng Quốc tế”.

Trần Văn Huỳnh và đại gia đình Trần Huỳnh Duy Thức đồng tri ân
FB Trần Huỳnh Duy Thức

#TiepsuctuyetthucfreeThuc tạm sơ kết hình ảnh 33 ngày (14/8-15/9/2018)

#TuyetthucfreeThuc tiếp tục cho đến khi THD Thức tự do.

Image may contain: 16 people
Bài này đã được đăng trong Tin Cộng Đồng, Tin Việt Nam. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.