Thánh lễ tiễn đưa tác giả “Hồi Ký Của Một Thằng Hèn”

Thánh lễ tiễn đưa tác giả “Hồi Ký Của Một Thằng Hèn”

Bài này đã được đăng trong Tin Cộng Đồng. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.