Viện lý do ‘chưa chuẩn bị xong,’ CSVN tiếp tục hoãn Luật Biểu Tình

HA HA HA.
CHƯA CÓ LUẬT LÀ NHIỆM VỤ CỦA NHÀ NƯỚC.
BIỂU TÌNH LÀ VIỆC LÀM CẦN CÓ CỦA NHÂN DÂN.
CHƯA CÓ LUẬT THÌ CHÚNG TA CỨ LÀM MỖI KHI CHÚNG TA MUỐN THÔI.
CÒN THẰNG NÀO BẮT NGƯỜI BIỂU TÌNH LÀ CHÚNG SAI CHỨ DÂN KHÔNG HỀ SAI.

Một dự luật được đa số người dân trông chờ nhất là Luật Biểu Tình thì “tiếp tục trì hoãn” và “bị loại ra khỏi chương trình nghị sự” của kỳ họp Quốc Hội CSVN.…
NGUOI-VIET.COM
Bài này đã được đăng trong Tin Việt Nam. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.