Sách Tâm Tình Gởi Lại

Sách mới xuất bản

 Để  tìm thấy đời sống có ý nghĩa, có niềm vui và hạnh phúc đời này và đời sau.

Mời bạn tải xuống nguyên bản sách dạng Pdf:

Tam Tinh Goi Lai HT

Hành trình dương thế hơn 70 năm của tác giả được ghi lại: những khó khăn của tù cải tạo, những ngày đầu tiên sống ở Mỹ, những ưu tư, khắc khoải, những tâm tình chân thật của tác giả được gói ghém, chia xẻ trong sách này.

Hãy tìm đọc sách mới xuất bản:

“Tâm  Tình Gởi Lại”

của tác giả: Phùng Văn Phụng

(Tái bản có bổ túc nhiều bài mới rất hấp dẫn và bổ ích)

Sách dày 414 trang, 8 trang màu rất đẹp.

                                             

                Còn một số sách, để tặng, xin liên  lạc, cho biết địa chỉ,  để tác  giả gởi tặng.

      

             Xin liên lạc:   Phùng Văn Phụng, gởi đến:

              E mail: rogerphung42@yahoo.com

              hay  Điện thoại: (281) 772-7585