Thư giãn cuối tuần: Nghe Bác Nông Dân miền Bắc kể chuyện ưu việt XHCN

Bác nông dân miền Bắc có lời lẽ đơn sơ nhưng với lập luận rất mạch lạc, dẫn chứng thực tế một cách logic về chủ nghĩa Tư Bản, mà tuyên truyền CS gọi là Tư Bản dãy chết, và so sánh chủ nghĩa XHCN ưu việt, đỉnh cao trí tuệ  trong “xếp hàng cả ngày” trong cuộc chạy đua một người, trong tụt hậu đói nghèo, trong ngu dốt.

Bác cựu chiến binh thời Cụ Hồ này mà mỏ lớp huấn luyện XHCN cho  Dư Luận Viên và Bò Đỏ thì thật tuyệt cú mèo!

Bác Nông Dân nói chuyện rất hay!