Khi nào người Công giáo buộc phải xưng những tội nặng?

Hôm nay ngày 11/9 là ngày nước Mỹ tưởng nhớ vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001. Ngày này đã thay đổi tiến trình lịch sử của nước Mỹ và cả thế giới. Xin bạn đọc một kinh vực sâu cầu nguyện cho những nạn nhân của nạn khủng bố.

Cha Vương 

Thứ 2: 9/11/2023

GIÁO LÝ: Khi nào người Công giáo buộc phải xưng những tội nặng? Khi đủ tuổi khôn, tín hữu phải xưng các tội nặng. Hội thánh mạnh mẽ khuyên phải xưng tội nặng một năm ít là một lần. Dù sao, khi biết mình mắc tội nặng, tín hữu phải đi xưng tội trước khi rước lễ. (YouCat, số 234)

SUY NIỆM: Hội thánh hiểu đủ tuổi khôn là tuổi trẻ em có thể dùng lý trí để học biết phân biệt tốt xấu.

❦  Nghĩ rằng ta phải sống sao để không bao giờ cần được tha thứ, nghĩ thế không đúng. Chấp nhận sự yếu đuối của mình, nhưng luôn đứng lại trên đường, không đầu hàng, trái lại cứ tiến bước về phía trước và luôn luôn trở lại nhờ bí tích Giao hòa để lại lên đường và nhờ thế lớn lên cho Chúa, tất cả được chín chắn lên trong hiệp thông với Chúa—Đức Bênêđictô XVI. (YouCat, số 234 t.t.)

LẮNG NGHE: Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. (Mt 5:23-24)

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa là Người Cha yêu thương, xin giúp con biết siêng năng xét mình hằng ngày để con ý thức được bản chất yếu đuối của con mà chạy đến Chúa xin ơn tha thứ.

THỰC HÀNH: Tập có thói quen xét mình hằng ngày và đọc kinh Ăn Năn Tội trước khi đi ngủ.

From: Đỗ Dzũng

 Xin Xót Thương Con – Đỗ Vy Hạ – Ca Đoàn Thánh Linh Kansas City.