“Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.” (Mt 5:8)

Hôm nay Thứ 4 Lễ Tro, là một ngày cầu nguyện và ăn chay tỏ lòng sám hối, “Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.” (Mt 5:8). Chúc bạn và gia quyến Mùa Chay Thánh tràn đầy ân sủng của Chúa nhé.

Cha Vương

Thứ 4 Lễ Tro: 22/02/2023

TIN MỪNG: Đây là sấm ngôn của ĐỨC CHÚA: “Các ngươi hãy hết lòng trở về với Ta, hãy ăn chay, khóc lóc, và thống thiết than van.” Đừng xé áo, nhưng hãy xé lòng. Hãy trở về cùng ĐỨC CHÚA là THIÊN CHÚA của anh em, bởi vì Người từ bi và nhân hậu, chậm giận và giàu tình thương, (Ge 2:12-13)

SUY NIỆM: Ngôn Sứ Giô-en kêu gọi dân Do thái : “HÃY XÉ LÒNG CHỨ ĐỪNG XÉ ÁO”. Lời kêu gọi này có ý nghĩa gì đối với bạn hôm nay? Người Do-thái có tục lệ xé áo để biểu lộ lòng thống hối khi ăn chay. Còn bạn lời mời này cũng mang một hình thức tương tự để trở về với Chúa là Đấng đã yêu thương bạn trước: Xé áo bề ngoài không bằng

❦ Xé lòng khỏi thói tham lam, ăn ở bất công.

❦ Xé lòng ra khỏi sự lười biếng, khô khan, nguội lạnh.

❦ Xé lòng khỏi những dính bén danh lợi thú trần gian.

❦ Xé lòng khỏi thói gian dối, đạo đức giả như người Biệt Phái.

Chỉ khi thực sự xé lòng như thế, bạn mới gạt bỏ được những chướng ngại đang ngăn cản bạn đến với Chúa và sống thân mật với Chúa để hưởng được tình thương bao dung của Ngài.

LẮNG NGHE: Ngày hôm nay, anh em chớ cứng lòng, nhưng hãy nghe tiếng CHÚA. (Tv 7b,8a)

CẦU NGUYỆN: Lạy CHÚA, CHÚA một niềm thương xót mọi loài, không ghét bỏ vật nào CHÚA đã dựng nên. Tội lỗi loài người, CHÚA nhắm mắt làm ngơ để chúng con ăn năn hối cải. CHÚA rộng lòng ban ơn tha thứ vì Ngài là THIÊN CHÚA, là CHÚA của chúng con.  (Ca Nhập Lễ—Lễ Tro)

THỰC HÀNH: Tập xé lòng bằng cách chọn một yếu đuối trong lối sống của bạn và tìm cách để nên thánh hơn nhé.

From: Đỗ Dzũng

Giọt Lệ Ăn Năn – Nguyễn Hồng Ân