MỘT NHÀ NƯỚC VÔ VĂN HÓA!

Quyền được biết

Nguyên Anh

Cái đám tự hào là ‘sỹ phu Bắc Hà” mà dẫn đầu là tên Trọng Lú cùng lũ đàn em đang cai trị người dân Việt Nam không những láu cá mà còn đê tiện khi chúng ra lệnh cho những tên cán bộ hộ tịch, nhân viên lãnh sự hễ cứ ai sinh ra tại Sài Gòn là cứ để vào phần nơi sinh là TP.HCM!

Như vậy là đảng csVN đã đồng hóa người dân miền nam VN thành dân của tên hồ, thế nhưng cái đảng của hồ chỉ cướp được miền nam vào ngày 30/04/1975 và sau đó đến ngày 02/07/1976 cái Quốc Hội của chúng mới đổi tên Sài Gòn thành TP.HCM.

Như vậy mặc nhiên những ai sinh ra từ ngày 01/07/1976 trở về trước thì nơi sinh phải ghi là Sài Gòn là công dân nước VNCH chứ lúc đó thành hồ chưa xuất hiện thì đâu có thể điền vào là họ sinh ra ở thành phố có sau khi họ sinh ra?!

Đây cũng là cái chiêu trò giống như bỏ phần nơi sinh trong hộ chiếu để đánh đồng lũ công dân xã nghĩa chuyên đến xứ người ở chui, ở lậu và làm chuyện phi pháp với người dân miền nam VN.

Đảng đừng có tưởng nước ngoài họ ngu, họ nhìn vào tờ khai sinh, cuốn hộ chiếu mà sinh trước ngày 02/07/1976 mà lại ghi là TP.HCM là họ cười khẩy cho cái sự điếm đàng của nhà nước VN.

Nếu ghi đúng thì phải ghi những người sinh ra trước cột mốc 02/07/1976 là Sài Gòn hay Thủ Đô Sài Gòn, hoặc là Củ Chi, Hóc Môn, Gia Định, họ không phái là công dân của thành phố hcm cho nên viết vào nơi sinh của họ như thế là một hành vi cả vú lấp miệng em, dùng quyền lực trong tay để làm chuyện ngu xuẩn cũng như chà đạp nhân quyền người dân Sài Gòn.
Nếu khó quá thì chỉ cần ghi vào giấy tờ của họ như sau: Ai sinh ra miền bắc thì ghi miền bắc, và miền nam thì ngược lại.

Cái này mà nói văn vẻ hoa hòe thì người ta gọi là một nhà nước vô văn hóa khi xóa bỏ lịch sử đã tồn tại.

Còn người dân bình thường thì họ chỉ cười cười mà nói “nhà nước điếm thúi” mà thôi!.