DI TÍCH TỬ ĐẠO GIỮA LÒNG SÀI GÒN

Giáo xứ Cần Giờ – DCCT

DI TÍCH TỬ ĐẠO GIỮA LÒNG SÀI GÒN

Thánh Tử đạo Việt Nam:

Thánh: MATTHÊU LÊ VĂN GẪM (1813 – 1847)

Tại : Giáo xứ Chợ Đũi , Giáo hạt Tân Định, Tổng Giáo phận Sài Gòn Chợ Quán

Địa chỉ : 47D, Nguyễn Trãi, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

  • Ngày 11.05.1847, vào lúc 15:00 chiều, Thánh Matthêu Lê Văn Gẫm đã bị trảm quyết và chết tại nơi đây, vì Đức Tin vào Đức Kitô.
  • Ngày 27.09.1857, Đức Giáo hoàng Piô XI tôn Ngài lên Bậc Đáng kính.
  • Ngày 27.05.1900, Đức Giáo hoàng Lêô XIII tôn phong Ngài lên bậc Chân phước Á thánh.
  • Ngày 19.06.1988, Đức Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II tôn phong Ngài lên bậc Hiển thánh cùng với 116 thánh Tử đạo tại Việt Nam