Đức Giê-su nói với họ: “Thật, tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. (Ga 6:53)-Cha Vương

Một ngày bình yên và hạnh phúc trong Chúa nhé.

Cha Vương

Thứ 5: 19/01/2023

GIÁO LÝ:  Tại sao có quá nhiều dấu hiệu và biểu tượng trong phụng vụ? Thiên Chúa biết chúng ta không những là con người có tinh thần mà còn có thể xác nữa; vì thế chúng ta cần dấu hiệu và biểu tượng để thấu hiểu và diễn tả các thực tại thiêng liêng hay thâm sâu trong lòng.

(YouCat, số 181)

SUY NIỆM: – Chúng ta luôn dùng những dấu hiệu để diễn tả những tâm tình thâm sâu giúp chúng ta hiểu nhau: những bông hồng, những hình vẽ … Thiên Chúa đã làm người cũng dùng những dấu hiệu của loài người để sinh sống và hành động giữa chúng ta: bánh và rượu, nước rửa tội, dầu của Thánh Thần. Còn chúng ta đáp lại các dấu hiệu thánh của Thiên Chúa bằng các dấu hiệu như cung kính, quì gối, đứng để nghe Lời Chúa, cúi mình, chắp tay. Trong lễ cưới chúng ta trang trí nơi Chúa hiện diện bằng những gì đẹp nhất: hoa, đèn, nhạc. Tuy nhiên cũng cần giải thích ý nghĩa của các dấu hiệu đó. (YouCat, số 181 t.t.)

❦ Các biểu tượng diễn tả bằng ngôn ngữ hữu hình những gì là vô hình. (Gertrud Von Le Fort)

❦ Tôi dám chắc rằng ngôn ngữ biểu tượng phải là ngôn ngữ xa lạ duy nhất mà mỗi người chúng ta phải học cho biết. Eric Fromm (1900 – 1980, nhà tâm lý)

LẮNG NGHE: Đức Giê-su nói với họ: “Thật, tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. (Ga 6:53)

CẦU NGUYỆN: “Lạy Chúa là Chúa Cả Càn Khôn, chúc tụng Chúa đã rộng ban cho chúng con bánh này là hoa màu ruộng đất của con người, chúng con dâng lên Chúa để trở nên bánh trường sinh cho chúng con.” Lời nguyện ý nghĩa đến thế mà con lại đọc lướt qua vô ý tứ; lạy Chúa, xin giúp con cử hành Phụng Vụ một cách sống động hơn và nhờ đó, đón nhận Mình và Máu Chúa Kitô một cách tích cực hơn.

THỰC HÀNH: Đọc chậm rãi và suy niệm các lời kinh trong ngày hôm nay nhé.

From: Đỗ Dzũng