Tôi chính là Mục tử nhân lành. Mục tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. (Ga 10:10-11)-Cha Vương

Thứ Tư rồi bạn ơi! Tết sắp đến rồi cố gắng dọn tâm hồn để đón xuân nhé.

Cha Vương

Thứ 4: 18/01/2023

GIÁO LÝ: Tại sao phụng vụ được coi như là công trình của Thiên Chúa? Công trình của Thiên Chúa trước hết là công trình mà Thiên Chúa thực hiện cho chúng ta, sau đó mới là công trình chúng ta dâng lên Thiên Chúa. Chúa ban mình cho ta dưới hình thức các dấu hiệu thánh, để chúng ta cũng làm như Chúa đã làm, là hiến trọn mình cho Người. (YouCat, số 180)

SUY NIỆM: Chúa Giêsu có mặt trong Lời Người và trong Bí tích. Thiên Chúa có mặt! Đó là điểm quan trọng trước hết và trên hết trong toàn bộ cuộc cử hành Thánh Thể. Sau đó mới đến chúng ta. Chúa Giêsu hiến mình cho ta để ta dâng cho Người hiến tế thiêng liêng của đời ta. Trong bí tích Thánh Thể, Chúa Kitô hiến mình cho ta để ta hiến mình ta cho Người. Ta đưa cho Người như thể là một tấm séc để trống về cuộc đời ta. Như thế ta tham dự vào hy tế của Chúa Kitô, Đấng cứu độ và biến đổi ta. Đời sống ta ở trên trần được phóng chiếu lên Nước Thiên Chúa. Thiên Chúa có thể sống đời sống Người trong cuộc sống của ta.

❦ Kẻ trộm chỉ đến để ăn trộm, giết hại và phá hủy. Phần tôi, tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào. Tôi chính là Mục tử nhân lành. Mục tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. (Ga 10:10-11) (YouCat, số 180 t.t.)

LẮNG NGHE: Ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người. Vì Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người. (Mc 10:44-45)

 CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa Giêsu, con tin Chúa ngự thật trong bí tích Thánh Thể. Xin cho con năng tham dự thánh lễ và rước lễ sốt sắng. Xin cho con năng thăm viếng Chúa ngự nơi nhà tạm và có thái độ hết lòng cung kính khi vào nhà thờ. Xin cho lời hứa của Chúa “ai ăn bánh này thì được sống đời đời” (Ga 6,51) được thực hiện nơi con.

THỰC HÀNH: Bày tỏ lòng tha thiết biết ơn khi rước Chúa vào lòng.

https://www.youtube.com/watch?v=65xwfHt8mn8

Bài Ca Người Mục Tử – Chúa Nhật 4 C Phục Sinh

From: Đỗ Dzũng