Hãy yêu mến ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), hết lòng hết dạ, hết sức anh (em). (Đnl 6:4,5)

Cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc trong Chúa và Mẹ nhé.

Cha Vương

Thứ 7: 14/01/2023

TIN MỪNG: Nghe đây, hỡi Ít-ra-en! ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa chúng ta, là ĐỨC CHÚA duy nhất. Hãy yêu mến ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), hết lòng hết dạ, hết sức anh (em). (Đnl 6:4,5)

SUY NIỆM: Từ lúc niên thiếu Đức Mẹ Maria chỉ cầu xin và kính mến một Đức Chúa Trời nên Chúa đã ban cho Người đầy ơn phúc, và sẽ đặt người lên địa vị cao trọng nhất, hợp thánh ý Chúa. Muốn được ơn Chúa kêu gọi, phải tùy sự vật và hoàn cảnh Chúa quan phòng, định liệu cho những linh hồn trung nghĩa muốn cầu xin Người để biết mình ở trong bậc nào. Một thanh niên theo thú tính say hoa đắm nguyệt có đáng trông cậy Chúa thương định phận cho mình không?

Việc Đức Mẹ kết hôn với thánh Giuse, đã được Chúa quan phòng lảy lấy biết bao hoa trái tươi tốt trong các nhân đức của Mẹ. Nếu người ta chỉ bàn hỏi nhân thế để biết Đức Mẹ phải kết hôn với người nào, chắc họ sẽ chọn cho Đức Mẹ một người thần thế giàu sang; chứ không chọn người nhân đức hằng kính thờ Chúa từ lúc còn niên thiếu, vì nhân thế không quen làm như vậy. (x. Sách Gương Đức Mẹ, Q1:8:1)

LẮNG NGHE: Phần chúng ta, chúng ta hãy yêu thương, vì Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước. (1 Ga 4:19)

CẦU NGUYỆN: Lạy Mẹ Maria, Mẹ được Thiên Chúa yêu thương, tuyển chọn cách đặc biệt, xin giúp con biết trau dồi nhân đức để mang lại niềm vui và hạnh phúc cho nhau trong cuộc sống.

THỰC HÀNH: Đọc chậm và suy niệm Kinh Hãy Nhớ: Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria, là Mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Ðức Mẹ, xin bầu chữa cứu giúp mà Ðức Mẹ từ bỏ chẳng nhận lời. Nhân vì sự ấy, con lấy lòng trông cậy than van chạy đến sấp mình xuống dưới chân Ðức Mẹ là Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh, xin Ðức Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi. Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Cứu Thế, xin chớ bỏ lời con kêu xin, một dủ lòng thương mà nhận lời con cùng. Amen

From: Đỗ Dũng

TRINH VƯƠNG MARIA | Sáng tác Phạm Đức Huyến | Ca sĩ Thanh Hoài