Tại sao khi nhận lãnh bí tích, cần có lòng tin trước?-Cha Vương

Chuẩn bị đuổi con hổ đi chưa? Nếu ai cần một tí thông minh và nhanh nhẹn thì chuẩn bị mở cửa toang ra để cho con mèo nó vào nhé. Chúc một ngày an lành.

Cha Vương

Thứ 4: 11/01/2023

GIÁO LÝ: Tại sao khi nhận lãnh bí tích, cần có lòng tin trước? Vì bí tích không phải là ảo thuật. Bí tích chỉ sinh hiệu quả khi người ta hiểu biết và lãnh nhận với đức tin. Các bí tích không chỉ đòi có đức tin mà nó còn gia tăng và diễn tả đức tin nữa. (YouCat, số 177)

SUY NIỆM:

 Chúa Giêsu đã dạy các tông đồ hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ bằng việc rao giảng Tin Mừng, làm phép Rửa cho họ, nghĩa là trước hết khơi dậy đức tin cho họ rồi sau mới rửa tội. Như thế chúng ta nhận 2 điều từ Hội thánh: đức tin và bí tích. Ngày nay, người ta không trở thành Kitô hữu bằng cách chỉ nhận một lễ nghi hoặc chỉ ghi tên vào sổ, nhưng là bằng đón nhận đức tin chân thật. Chúng ta nhận được đức tin chân chính này từ Hội thánh. Hội thánh lo bảo đảm đức tin đó. Bởi vì đức tin của Hội thánh được diễn tả trong phụng vụ, nên không một nghi lễ bí tích nào được thay đổi hoặc làm khác đi theo sở thích của một người hay của một cộng đoàn nào. (YouCat, số 177 t.t.)

❦ `Cũng như một cây nến được thắp sáng nhờ lửa của cây nến khác, thì đức tin cũng được thắp sáng nhờ đức tin. (Romano Guardini)

LẮNG NGHE: Đức tin là bảo đảm cho những điều ta hy vọng, là bằng chứng cho những điều ta không thấy. Nhờ đức tin ấy, các tiền nhân đã được Thiên Chúa chứng giám. (Dt 1:1-2)

CẦU NGUYỆN:  Lạy Chúa, đức tin là “cửa” mở ra, đưa con đi vào đời sống kết hiệp thân tình với Thiên Chúa và bước vào Hội Thánh của Người, xin giúp con sống đức tin bằng sự chuyên cần cử hành và lãnh nhận các bí tích, nhất là bí tích Thánh Thể và Hòa Giải để được thông phần vào đời sống vĩnh cửu mai sau.

THỰC HÀNH: Cố gắng tham dự thánh Lễ thường xuyên hơn.

From: Đỗ Dzũng