Lễ Hiển Linh (Ba Vua) – Cha Vương

Bạn có quà tặng gì cho Chúa Hài Nhi không hả?

Cha Vương

Chúc bình an đến bạn và gia đình nhé. Hôm nay Giáo Hội mừng lễ Hiển

CN: 08/01/2023

TIN MỪNG: Bấy giờ, ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông, lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở, mới dừng lại. Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Ma-ri-a, liền sấp mình thờ lạy Người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến. (Mt 2:9b-11)

SUY NIỆM: “Khi trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng.” Họ là ai? Họ là ba nhà đạo sĩ được Chúa “hiện ra, bày tỏ” (Epiphany) ở nơi Đức Giêsu, một “Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ.” (Lc 2:16b) Họ ở đây cũng là bạn và mình. Mỗi ngày và từng phút giây, Chúa bày tỏ cho bạn biết rất nhiều về Ngài. Ngài đến với bạn trong các bí tích, đặc biệt là bí tích Thánh Thể, trong tạo vật, trong anh em… nhưng rất nhiều lần bạn thấy nhưng lại ngoảnh mặt làm ngơ bởi vì bạn đang sống trong một thế giới “mù loà”—mù về tâm linh, có mắt mà lại không thấy. Khi đã mù rồi thì làm sao thấy mà mừng rỡ vui mừng được. Bạn mất khả năng nhìn, không còn nhận ra Chúa, không phân biệt được cái tốt, cái xấu, đen hay trắng, ngày hay đêm… Nói cách khác đi là bạn có mắt nhưng cũng như không. Bạn không nhìn thấy Chúa, cứ sống trong cảnh tối tăm lầm lạc, tội lỗi: tranh chấp, vơ vét, tham lam, gian dối, mưu mô sảo trá, giả hình, ích kỷ hẹp hòi… Nhiều khi Chúa đang sống chung với bạn trong một nhà mà bạn không nhìn ra Ngài đấy. Nguy hiểm quá đi thôi!

LẮNG NGHE: Ta sai ngươi đến với chúng để mở mắt cho chúng, khiến chúng rời bóng tối mà trở về cùng ánh sáng, thoát khỏi quyền lực Xa-tan mà trở về cùng Thiên Chúa. Như vậy, nhờ tin vào Ta, chúng sẽ được ơn tha tội và được hưởng phần gia tài cùng với các người đã được thánh hiến.” (Cv 26:17b,18)

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa, xin mở mắt con để con nhìn ra Chúa trong tạo vật chung quanh, giúp con nhận ra thánh ý Chúa, để con bước theo đường Người chỉ vẽ, và xin giúp con nhìn thấy Chúa nơi những anh chị em, nhất là những người nghèo khổ. Sau hết, xin Chúa cũng mở mắt lương tâm của con để con biết nhìn nhận những lỗi lầm thiếu xót mà quay về cùng Chúa với tấm lòng mừng rỡ vui tươi.

THỰC HÀNH: Hãy loan báo niềm vui cứu độ cho mọi người, qua việc gởi đi cho những bạn bè, người thân các lời kinh, bài suy niệm, và các bài thánh ca để đưa họ đến gần với Chúa hơn thay vì gởi đi những câu chuyện nhảm nhí không lành mạnh.

From: Đỗ Dzũng