Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. (Mt 11:28) – Cha Vương

Chúc bạn một ngày hậu Lễ Tạ Ơn bình yên và nhẹ nhõm sau những yến tiệc linh đình.

Cha Vương

Thứ 7: 26/11/2022

TIN MỪNG: Khôn ngoan chính là cây sự sống đối với người nào nắm được khôn ngoan. Giữ được khôn ngoan quả là hạnh phúc. ĐỨC CHÚA dùng khôn ngoan đặt nền cho trái đất, dùng hiểu biết thiết lập các tầng trời. (CN 3:18-19)

SUY NIỆM: 1/ Linh hồn: Lạy Nữ Đồng Trinh, Mẹ đã sống qua những ngày rất yên hàn, bình tĩnh trong Đền Thờ, Mẹ đã hưởng thụ các ơn Chúa trong cảnh bình an thư thái. Tâm trí Mẹ luôn suy nhớ Chúa ngự trước mặt: Mẹ năng tưởng niệm những sự huy hoàng và các mỹ diệu Chúa. Đấng yêu mến trở nên chót cả cho Mẹ và Mẹ ở tận tình với Người. Mọi sự trên trời dầu rất cao trọng, mỹ miều trước mặt Mẹ đều hư vô.

2/ Đức Mẹ: Hỡi con, đúng thế, linh hồn nào ở nơi tĩnh mạc (yên lặng, êm ái), xa tránh trần tục và thế sự, sẽ được sống trong những ngày đầy hạnh phúc. Linh hồn ấy chỉ tưởng đến Chúa, coi như trên mặt đất chỉ có Chúa và mình thôi. Họ năng chú trọng nghe Chúa phán tới mực không gì làm cho họ xao lãng được. Linh hồn ấy ưa đọc đi lặp lại lời thánh Đa-vít: “Đức Chúa trời là Chúa lòng con” (Tv 73:26), họ được thấy vinh hiển, phong phú và hạnh phúc Chúa. (x. Sách Gương Đức Mẹ, Q1:7:1,2)

LẮNG NGHE: Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. (Mt 11:28)

CẦU NGUYỆN: Lạy Mẹ Maria, mỗi khi mệt mỏi buồn chán con thường tìm đến thứ vui tạm thời của trần tục, “Nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm”. Xin Mẹ giúp con biết chạy đến Chúa khi vui cũng như khi buồn, sống trong khôn ngoan của Chúa, để được thư thái và bình an.

THỰC HÀNH: Tìm một nơi tĩnh mạc (yên tịnh) để cầu nguyện và nghỉ ngơi với Chúa.

From: Đỗ Dzũng