“Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng.”(LC 23:43)- Cha Vương

Ngày Chúa Nhật hạnh phúc và ấm êm bên Chúa và những người thân yêu nhé.

Cha Vương

CN: 20/11/2022

TIN MỪNG: Rồi anh ta thưa với Đức Giê-su: “Ông Giê-su ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi!” Và Người nói với anh ta: “Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng.” (Lc 23:43-43)

SUY NIỆM: Hôm nay Giáo Hội mừng trọng thể lễ Chúa Kitô Vua, Vua của vũ trụ. Nhìn vào tượng chịu nạn, bạn sẽ thấy trên đầu của Chúa Giêsu có một chữ viết tắt là INRI. Chữ này dịch lấy từ tiếng Latin từ lệnh của Philatô:  Iesus Nazarenus, Rex Iudaeorum (Giêsu, người Nazareth, Vua Dân Do Thái). Mặc dù họ công bố Chúa Giêsu là Vua của người Do Thái nhưng mình nghĩ rằng họ không có đức tin để nhận ra sự thật của dấu hiệu này.

Vương quốc của Vua Giêsu là sự thật và là sự sống, Vương quốc thánh thiện và tràn đầy ân sủng, Vương quốc yêu thương, công lý và an bình. Một vương quốc được sinh ra từ Máu và nước từ cạnh sườn đâm thủng của Chúa Giêsu Kitô. Vương quốc của Vua Chúa Giêsu, Đấng đã được xức dầu (x. 1Col 1, 12-20), là Vua duy nhất của vũ hoàn, Vua khiêm nhường, Vua quyền năng, Vua bao dung và tha thứ.

Cuộc trao đổi ngắn trong bài đọc Phúc Âm giữa Chúa Giê-su và tên tội phạm cho thấy ngay cả trong cơn đau đớn tột cùng, vị Vua này vẫn tỏ lòng khoan dung tha thứ. Bất kể tội lỗi của bạn có to tát đến đâu, nếu bạn hối lỗi quay về với Vua Giêsu, Đấng đã chịu đóng đinh trên thập giá vì tội lỗi của nhân loại sẽ tha thứ và yêu thương bạn cho đến cùng. “Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng.” (Lc 23:43)

Một khi Chúa đã tha thứ cho bạn rồi thì Chúa chỉ yêu cầu bạn một điều duy nhất thôi đó là “hãy tha thứ cho anh em mình”. Tha thứ có thể là một việc làm rất khó. Nếu nó dễ dàng, thì chẳng ai thực sự cần nó, phải không bạn? Tha thứ những điều mà không thể tha thứ được mới khiến việc làm đó trở nên quý và có giá trị. Ông Thomas Fuller nói: “Người nào không thể tha thứ cho người khác thì tự làm gãy cây cầu mà chính mình phải bước qua; vì con người ai cũng cần được tha thứ.” Vậy hôm nay ai là người đang cần đến sự tha thứ của bạn nhỉ? Tha thứ là cây cầu mang đến sự thấu cảm và cũng là liều thuốc để chữa trị mối quan hệ bị rạn nứt.

LẮNG NGHE: Hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau, nếu trong anh em người này có điều gì phải trách móc người kia. Chúa đã tha thứ cho anh em, thì anh em cũng vậy, anh em phải tha thứ cho nhau. (Cl 3:13)

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa, con xin lỗi Chúa vì những tội con đã phạm mất lòng Chúa và anh em, xin giúp con biết bao dung và tha thứ như Chúa để mọi người cảm nhận được sự hiện diện của Chúa đang ở trong con.

THỰC HÀNH: Đọc chậm và suy niệm Kinh Lạy Cha.

From: Đỗ Dzũng