Ta có thể giúp được các linh hồn ở Luyện ngục không?-Cha Vương

  Ta có thể giúp được các linh hồn ở Luyện ngục không?

Chúc một ngày bình yên nhé, xin bạn một phút thinh lặng để cầu nguyện cho những linh hồn đang thanh luyện trong Luyện ngục nhé.

Cha Vương

Thứ 2: 17/10/2022

GIÁO LÝ: Ta có thể giúp được các linh hồn ở Luyện ngục không? Có, vì tất cả những ai đã được rửa tội trong Chúa Kitô đều được tham dự vào việc “các thánh thông công” và họ liên đới với nhau. Những người còn sống có thể giúp đỡ các linh hồn nơi luyện ngục. (YouCat, số 160)

SUY NIỆM: Bởi vì khi chết rồi con người không thể làm gì cho chính mình nữa, thời gian thử luyện đã qua rồi. Nhưng khi ta còn sống, ta có thể làm được việc gì đó giúp họ, vì tình yêu của ta vẫn hoạt động vươn tới cả đời sau, chẳng hạn ăn chay, cầu nguyện, làm các việc lành, nhất là dâng thánh lễ để xin ơn cho họ. (YouCat, số 160 t.t.)

❦ Bạn đừng ngại ngùng cứu giúp những người đã ra đi và dâng lời cầu nguyện cho họ. (Thánh Gioan kim khẩu)

LẮNG NGHE: Bấy giờ, ông ta [ông nhà giàu] kêu lên: “Lạy tổ phụ Áp-ra-ham, xin thương xót con, và sai anh La-da-rô nhúng đầu ngón tay vào nước, nhỏ trên lưỡi con cho mát; vì ở đây con bị lửa thiêu đốt khổ lắm!” (Lc 16:24)

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa giàu lòng xót thương, xin đoái nhìn đến ông bà, cha mẹ, những người thân thương, những tín hữu đã qua đời. Nếu họ còn vướng mắc tội gì, xin Chúa tha thứ và đưa họ về với Chúa trên nước Thiên Đàng.

THỰC HÀNH: Làm một việc hy sinh để cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời hôm nay.

From: Đỗ Dzũng