Khi ta chết, xảy ra điều gì?-Cha Vương

Khi ta chết, xảy ra điều gì?

Tạ ơn Chúa đã ban cho bạn một ngày mới để sống thánh thiện hơn. Xin bạn hãy tiếp tục cầu nguyện cho nạn nhân chiến tranh và bão lụt nhé.

Cha Vương

Thứ 2: 03/10/2022

GIÁO LÝ:  Khi ta chết, xảy ra điều gì? Khi ta chết, hồn lìa xác, xác thối rữa, hồn đến gặp Thiên Chúa, và chờ hợp nhất lại với xác vào ngày tận thế.  (YouCat, số 154)

***[Chú giải: Sau khi chết, mỗi người tức khắc sẽ chịu cuộc xét xử. Cuộc xét xử này được gọi là cuộc xét xử riêng. Còn đến ngày sau hết, sẽ xảy ra một cuộc xét xử được gọi là cuộc xét xử chung, khi Chúa Kitô trở lại trong vinh quang của Người.

(1) Phán xét riêng: Ngay sau khi lìa khỏi xác, linh hồn bất tử sẽ chịu phán xét riêng để được thưởng hay bị luận phạt đời đời, tùy theo đời sống của mình trong tương quan đối với Đức kitô. Linh hồn hoặc thân xác phải trải qua cuộc thanh luyện hoặc được hưởng hạnh phúc trên trời hoặc sa địa ngục vĩnh viễn (GLCG 1022).

(2) Phán xét chung: Phán xét chung sẽ được diễn ra ngay sau khi mọi người đã chết được sống lại, người công chính cũng như người có tội.]

SUY NIỆM: Xác ta sẽ sống lại thế nào, đó là một mầu nhiệm. Một hình ảnh có thể giúp ta hiểu: khi ta xem thấy củ của cây hoa tulip, ta không biết nó sẽ phát triển thành hoa rực rỡ thế nào trong đất. Đối với ta cũng thế, ta cũng không biết gì về vẻ bề ngoài tương lai của thân xác mới của ta. Thánh Phaolô quả quyết chắc chắn rằng: người ta được gieo trong hèn hạ mà chỗi dậy thì vinh quang (1 Cr 15,43a). Nhưng có người sẽ nói, kẻ chết chỗi dậy thế nào? Họ lấy thân thể nào mà trở về? Đồ ngốc! Ngươi gieo cái gì, cái ấy phải chết rồi mới được sống. Cái ngươi gieo không phải là hình thể sẽ mọc lên, nhưng là một hạt trơ trụi, chẳng hạn như hạt lúa hay một thứ nào khác. Rồi Thiên Chúa cho nó một hình thể như ý ngài muốn: giống nào hình thể ấy. (1 Cr 15,35) (YouCat, số 154 t.t.)

❦ Ngay thân xác cũng có một chỗ nơi Thiên Chúa. (Đức Bênêđictô XVI, 15-8-2005)

❦ Tôi muốn thấy Thiên Chúa và để thấy Thiên Chúa, tôi phải chết. (Thánh Têrêsa Avila)

LẮNG NGHE: Đức Giê-su đáp: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. (Ga 14:6)

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa giàu lòng thương xót, xin tăng thêm lòng tin tưởng và cậy trông vào quyền năng của Chúa để mỗi chọn lựa của con hôm nay đều quy hướng về Chúa và cuộc sống mai sau để khỏi bị án phạt đời đời.

THỰC HÀNH: Khi đã chết rồi bạn không còn làm gì cho mình được nữa, mời bạn hãy chuẩn bị cho cái chết của mình ngay lúc mình còn đang sống qua những việc lành phúc đức và xa lánh dịp tội nhé.

From: Đỗ Dzũng