Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn – Cha Vương

Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn

Trời đang từ từ chuyển sang Mùa Thu, thời tiết tuy thay đổi nhưng tình yêu của Chúa đối vời bạn không bao giờ thay đổi. Hãy vững tin vào Chúa nhé.

Cha Vương

CN: 18/09/2022

TIN MỪNG: Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn; ai bất lương trong việc rất nhỏ, thì cũng bất lương trong việc lớn. (Lc 16:10)

SUY NIỆM: Trong cuộc sống hằng ngày ít khi bạn gặp những việc lớn mà chỉ gặp những việc nhỏ, tầm thường. Đời sống con người thường chỉ là một chuỗi những việc nhỏ mọn tình cờ chắp nối lại. Tách ra từng việc thì hình như không có giá trị gì, nhưng chính những cái nhỏ đó là những sợi chỉ dệt nên tấm thảm của đời sống bạn. Thí dụ, cái nhà đồ sộ nguy nga cũng chỉ là những hạt cát tí ti, những viên gạch góp lại. Ba vạn sáu ngàn ngày là mấy, chỉ là những biến cố nhỏ mọn; và tất cả những cuộc sa ngã nặng nề chỉ bắt đầu bằng những sai lỗi nhỏ mọn. Bạn sa ngã nặng nề bởi vì bạn coi thường và không biết đề phòng những sa ngã nhỏ. Hôm nay bạn phạm tội nhẹ rồi sớm muộn gì tội nặng sẽ tới thôi—“Trẻ ăn trộm gà, già ăn trộm trâu”. Tại sao bạn lại vấp ngã giữa đường? Không phải vì những hòn đá to lù lù trước mắt, mà chỉ tại một hòn sỏi hay một hòn bi làm bạn trượt chân mà thôi. Có người nói rằng: Trước khi bạn cho ai một đồng bạn cần phải nhìn xem người đó đánh giá trị một đồng xu như thế nào. Hay nhỉ, tại đâu mà cái nhỏ lại có ảnh hưởng đến thế? Vì ở đời không có cái gì qua đi mà không để lại vết tích. Mỗi việc qua đi dù là rất nhỏ cũng góp một phần vào việc xây đắp thói quen. Nếu bạn muốn có những thói quen tốt thì hãy bắt đầu ngay bây giờ những việc nhỏ tốt trước đi.

LẮNG NGHE: Ông bảo người ấy: “Khá lắm, hỡi đầy tớ tài giỏi! Vì anh đã trung thành trong việc rất nhỏ, thì hãy cầm quyền cai trị mười thành.” (Lc 19:17)

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa, để được nên thánh con cần phải thắng các nến xấu. Nết xấu tuy là nhỏ nhưng rất nguy hiểm, nếu con không diệt trừ nó thì nó sẽ thắng con và con sẽ làm nô lệ cho nó. Xin thêm sức cho con để con luôn sống cho Chúa mà không bị thương tích.

THỰC HÀNH: Tập một thói quen tốt nho nhỏ hôm nay, rồi cứ làm đi làm lại mỗi ngày.

From:Đỗ Dzũng

TÌNH CHÚA YÊU CON-Quang Thái & Mai Thiên Vân

Bài này đã được đăng trong BÀI VIẾT của CHA VƯƠNG, TÔN GIÁO. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.