Các Giám mục có thể hành động và dạy dỗ những điều ngược với Giáo hoàng, còn Giáo hoàng có thể làm như vậy với các Giám mục không?-Cha Vương

Các Giám mục có thể hành động và dạy dỗ những điều ngược với Giáo hoàng, còn Giáo hoàng có thể làm như vậy với các Giám mục không?

Lại đến Thứ 6 nữa rồi, thời gian sao mà qua mau quá hả? Những calo (calories) của đồ ăn tuần trước chưa đốt hết mà bây giờ lại nghĩ tới những món mới để thư giãn và enjoy… Giản tiện thôi nhé. Chúc một ngày thật nhẹ nhõm và bình an trong tình yêu Chúa.

Cha Vương

Thứ 6: 26/08/2022

GIÁO LÝ: Các Giám mục có thể hành động và dạy dỗ những điều ngược với Giáo hoàng, còn Giáo hoàng có thể làm như vậy với các Giám mục không? Các Giám mục chỉ có thể hành động và dạy dỗ trong sự hiệp nhất với Đức Giáo hoàng, chứ không trái ngược. Về phần Đức Giáo hoàng, trong một số trường hợp cụ thể, có thể đưa ra những quyết định không có sự đồng ý của các Giám mục. (YouCat, số 142)

SUY NIỆM: Tuy nhiên Đức Giáo hoàng bị ràng buộc trong các quyết định về đức tin của Hội thánh “Những gì mà ở mọi thời, mọi nơi, và luôn được mọi người tin” (thánh Vincent Lérins) đều là cảm thức chung của Hội thánh bởi vì trong phạm vi đức tin, sự xác tín của các Kitô hữu đều được thúc đẩy bởi Chúa Thánh Thần.

❦ Giám mục—người kế vị các tông đồ. Ngài điều khiển một giáo phận (Hội thánh địa phương). Vì là thành viên của Giám mục đoàn và ở dưới quyền trách nhiệm của Đức Giáo hoàng, ngài mang trách nhiệm với tất cả Hội thánh. Linh mục cộng tác viên của Giám mục để loan báo Tin Mừng và cử hành các bí tích. Linh mục thi hành nhiệm vụ trong Hội thánh trong hiệp nhất với các linh mục khác, dưới sự điều khiển của Giám mục. (YouCat, số 142 t.t.)

LẮNG NGHE: Anh em hãy ân cần lo cho chính mình và toàn thể đoàn chiên mà Thánh Thần đã đặt anh em làm người coi sóc, hãy chăn dắt Hội Thánh của Thiên Chúa, Hội Thánh Người đã mua bằng máu của chính mình. (Cv 20:28)

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa, xin cho con một tình yêu vâng phục để bước theo chân Chúa dưới sự điều khiển của Giám mục là người có trọng trách chăm sóc cho phần rỗi của đoàn chiên.

THỰC HÀNH: Bạn có biết tên Giám mục địa phương của bạn là gì không? Nếu không thì bạn hãy để ý lắng nghe trong mỗi Thánh Lễ, vị Linh mục đều nêu tên cầu nguyện cho ngài đó. Mời bạn đọc 10 Kinh Kính Mừng cầu nguyện cho vị Giám mục của bạn nhé.

From: Đỗ Dzũng