GIÁO HỘI KHÔNG PHẢI AN TOÀN TRONG TƯ TƯỞNG BẢO THỦ

Võ Ngọc Ánh

GIÁO HỘI KHÔNG PHẢI AN TOÀN TRONG TƯ TƯỞNG BẢO THỦ

Đức Giáo Hoàng vừa có chuyên tông du đến Canađa.

Khác với những chuyến đi đến các quốc gia khác của Đức Giáo Hoàng, đây là chuyến đi thể hiện sự xin lỗi của Giáo hội Công giáo vì những điều đã xảy ra trong quá khứ.

Vì tư tưởng thực dân, cộng tác với chính quyền, những người trong Giáo hội đã góp phần diệt chủng văn hóa truyền thống của người bản địa Canađa.

Lúc đó những con người trong Giáo hội cùng tư tưởng thực dân khai hóa như nhà cầm quyền lúc đó.

Hay đó là tư tưởng hòa theo sức mạnh quyền thế?

Đây là một bài học quý giá, trong một kinh nghiệm đau thương.

Nhìn vào hôm nay, nhiều người Công giáo vẫn còn bảo thủ, cực đoan trong các vấn đề xã hội.

Thiên Chúa đòi hỏi mỗi người tin vào Ngài cùng cộng tác vào công trình sáng tạo của Ngài. Người có đạo cần biết trăn trở với Giáo hội trong tương lai.

Hắn không thích xưa bày nay bắt chước. Làm vậy có sao đâu. Đây không phải là cách phát huy giá trị truyền thống, văn hóa.

Xã hội đã thay đổi, Giáo hội đang không thể đứng một chổ chỉ vì lý do truyền thống, trói buộc, xưa nay vậy… Giáo hội đi về phía trước trên nền tảng của Lời Chúa và phát huy cái đẹp trong truyền thống.

Hắn nhìn thấy Giáo Hoàng hiện nay là con người của sự thánh thiện, một Vatican rất mở… Nhưng tại nhiều quốc gia, giáo phận, nhà dòng, giáo xứ, người tin đạo thì không hẳn vậy.

Đang có rất nhiều người trong Giáo hội chỉ thấy sự an toàn, được tôn trọng ở những tư tưởng bảo thủ. Họ đang đề cao, ủng hộ các quốc gia, đảng phái, lãnh đạo có tư tưởng bảo thủ.

Họ dùng Lời Chúa giải thích theo điều mình muốn, chứ không phải trăn trở, cùng cộng tác để Giáo hội đẹp hơn, hòa nhập, hòa nhã hơn.

Không thể nhân danh đức tin để loại bỏ người khác.

Đừng để trong tương lai, sẽ có một vị Giáo Hoàng lại xin lỗi vì những điều bảo thủ mà người có đạo nhân danh hôm nay.

Thiên Chúa trao cho con người quyền tự do, xin đừng nhân danh đức tin để trói buộc người khác. Hãy để cho mỗi người tự chịu trách nhiệm của mình trước mặt Thiên Chúa.

Hắn không thích sự lạm dụng tôn giáo trong các vấn đề xã hội.

Võ Ngọc Ánh

Bài này đã được đăng trong BÌNH LUẬN- SỰ KIỆN, TÔN GIÁO. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.