Kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát. (Mt 24:13) – Cha Vương

Kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát. (Mt 24:13)

Một ngày an lành nhé! Ước mong bạn cảm nhận được lòng nhân hậu và tình yêu Thiên Chúa ấp ủ bạn luôn mãi.

Cha Vương

CN: 24/7/2022

TIN MỪNG: Thế nên Thầy bảo anh em : anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho. (Lc 11:9-10)

SUY NIỆM: Sau khi Chúa Giê-su dạy các môn đệ cách cầu nguyện, Người còn nói với các ông: “Ai trong anh em có một người bạn, và nửa đêm đến nhà người bạn ấy mà nói: “Bạn ơi, cho tôi vay ba cái bánh, vì tôi có anh bạn lỡ đường ghé lại nhà, và tôi không có gì dọn cho anh ta ăn cả”; mà người kia từ trong nhà lại đáp: “Xin anh đừng quấy rầy tôi: cửa đã đóng rồi, các cháu lại ngủ cùng giường với tôi, tôi không thể dậy lấy bánh cho anh được.”?

Thầy nói cho anh em biết: dẫu người kia không dậy để cho người này vì tình bạn, thì cũng sẽ dậy để cho người này tất cả những gì anh ta cần, vì anh ta cứ lì ra đó.”

Bạn có biết tại sao người đàn ông minh hoạ trong câu chuyện này cứ liên tục gõ cửa không?

Thưa là vì hai lý do: (1) Anh ấy biết chắc rằng bạn của anh ấy sẽ nghe thấy anh gõ cửa; (2) anh ấy biết người bạn này có bánh mì trong nhà. Nếu bạn biết một người nào đó bị điếc và chẳng có gì hết thì bạn đến gõ cửa để xin bánh mì làm gì chứ, phí giờ vô ích! Hai lý do trên cũng là một bài học quý giá dạy cho bạn tại sao phải kiên trì và tin tưởng trong khi cầu nguyện.

Khởi đầu của việc cầu nguyện là sự “tin tưởng và kiên trì” của người xin còn việc ban ơn là do lòng tốt của Thiên Chúa chứ không phải do công lao kiên trì của người xin. Bởi đó, bạn cần phải trông cậy vào Đấng ban ơn. Thiên Chúa thường đáp ứng nhu cầu cho những ai kiên trì cầu xin Người. Ngài nghe lời cầu xin của bạn chứ không phải Ngài giả điếc làm ngơ. Ngài là Đấng tạo nên trời đất mà, cho nên Ngài có thể cung cấp cho bạn những gì bạn cần—không theo ý bạn nhưng phải theo Thánh Ý của Ngài.

Vậy khi thất vọng, bạn cứ kiếm tìm Chúa. Với hết lòng trông cậy và tin tưởng, ban cứ ăn vạ, cứ kêu xin, cứ gõ cửa, cứ khóc than, cứ nài xin… Bạn cứ lì ra đó, Chúa không bỏ rơi bạn đâu.

LẮNG NGHE: Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát. (Mt 24:13)

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa là Tình Yêu và là Đấng đầy Lòng Thương Xót, con hết lòng trông cậy và tin tưởng vào Chúa. Trong những thăng trầm của cuộc sống, “xin ban cho con lòng mến Chúa và ân sủng. Được như thế, con hoàn toàn mãn nguyện.”

THỰC HÀNH: Kiểm tra lại thái độ của bạn khi không được như ý nguyện, bạn đã phản ứng thế nào?

From: Đỗ Dzũng