Tại sao Hội Thánh có đặc tính là Duy nhất? Cha Vương

Tại sao Hội Thánh có đặc tính là Duy nhất?

Đúng là đi tới đâu cũng không bằng về nhà… Cảm ơn bạn đã cho mình những lời chúc tốt đẹp. Hôm nay mời bạn tiếp tục học hỏi và sống lời Chúa. Đừng quên gởi đi cho những người thân yêu của mình nhé.

Cha Vương

Thứ 5: 07/07/2022

GIÁO LÝ: Tại sao Hội Thánh có đặc tính là Duy nhất? Cũng như chỉ có một Chúa Kitô, thì chỉ có thể có một Thân Thể Chúa Kitô, có một Hiền Thê Chúa Kitô, và do đó, chỉ có một Hội Thánh Chúa Kitô. Chúa Kitô là Đầu, Hội Thánh là Thân Thể. Tất cả hiệp thành “Chúa Kitô toàn thể” (Thánh Augustinô). Giống như thân mình có nhiều chi thể, nhưng chỉ là một. Cũng thế, Hội Thánh là duy nhất trong nhiều Hội Thánh địa phương khác nhau. Nhưng tất cả hợp thành Chúa Kitô toàn thể. (YouCat, số 129)

SUY NIỆM: Chúa Giêsu đã thiết lập Hội Thánh Người trên các Tông đồ. Ngày nay cũng vậy, Hội Thánh cho đến bây giờ vẫn dựa trên nền móng này. Dưới sự hướng dẫn của sứ vụ Thánh Phêrô “làm chủ theo tình yêu” (Thánh Inhaxiô Antiôkia), đức tin của các Tông đồ được truyền lại trong Hội Thánh từ thế hệ này sang thế hệ khác. Cả các Bí tích mà Chúa Giêsu đã trao phó cho tập đoàn các tông đồ, các bí tích đó tiếp tục tác động với sức mạnh có từ ban đầu. Chỉ có một Thân Thể, một Thần Khí, cũng như anh em đã được kêu gọi để chia sẻ cùng một niềm hy vọng. Chỉ có một Chúa, một niềm tin, một phép rửa. Chỉ có một Thiên Chúa, Cha của mọi người, Đấng ngự trên mọi người và trong mọi người. (Ep 4,4-6) (YouCat, số 129 t.t.) 

❦ Với Hội Thánh này [giáo đoàn ở Rôma] do có nguồn gốc tuyệt hảo hơn, nên toàn Hội Thánh nhất thiết phải hòa hợp với nhau nghĩa là các tín hữu khắp nơi trong thế giới, vì nơi Hội Thánh đó có duy trì truyền thống của các Tông đồ để lại. (Thánh Irênê ở Lyon)

LẮNG NGHE: Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con. (Ga 17:20-21)

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa, sự hiệp nhất là dấu chỉ con đang sống trong Chúa, xin đừng để những ghen tương, đố kỵ, ác cảm… cá nhân làm tổn thương đến Giáo Hội, và xin cho con biết một lòng một dạ với nhau để những người chung quanh nhận ra những phần tử trong Giáo Hội là hình ảnh của Thiên Chúa, được tràn đầy lòng thương xót và ân sủng của Ngài.

THỰC HÀNH: Hạn chế và không chê bai, không chỉ trích, không nói hành nói xấu, nhưng yêu thương tất cả mọi người vì họ đều là anh em của mình trong Chúa Ki-tô.

From: Đỗ Dzũng