Dân Thiên Chúa có những đặc tính nào? – Cha Vương

Dân Thiên Chúa có những đặc tính nào?

Chúc bạn một ngày vui tươi, khoẻ mạnh, trẻ trung, và hạnh phúc trong Chúa nhé. Đừng quên cầu nguyện cho nhau.

Cha Vương

Thứ 3: 14/06/2022

GIÁO LÝ: Dân Thiên Chúa có những đặc tính nào? Dân Thiên Chúa có Chúa Cha là Đấng sáng lập, Chúa Giêsu Kitô là Đấng lãnh đạo và Chúa Thánh Thần là nguồn sức mạnh. Bí tích Rửa Tội là cửa dẫn vào Dân Chúa. Phẩm chất của Dân này là sự tự do của con cái Thiên Chúa. Luật của Dân Chúa là tình yêu. Khi Dân Chúa trung thành với Người và ưu tiên tìm kiếm Nước Thiên Chúa, họ thay đổi được thế giới. (YouCat, số 125)

SUY NIỆM: Trong các dân tộc trên trái đất, có một dân mà không có dân nào khác giống họ. Dân ấy không thuần phục ai trừ một mình Thiên Chúa. Dân ấy như muối làm cho có vị ngon; như men thấm nhuần vào tất cả; như ánh sáng xóa tan bóng tối. Ai thuộc về Dân Chúa phải biết rằng họ có thể phải công khai chống lại với những người từ chối là không có Chúa và khinh rẻ điều răn của Chúa. Nhưng trong tự do của con cái Chúa, họ không sợ gì hết, dù là chết đi nữa. Anh em hãy làm mọi việc mà đừng kêu ca hay phản kháng. Như thế anh em sẽ trở nên trong sạch, không ai chê trách được điều gì, và sẽ trở nên những con người vẹn toàn của Thiên Chúa, giữa một thế hệ gian tà sa đọa. Giữa thế hệ đó, anh em phải chiếu sáng như những vì sao trên vòm trời. (Pl 2:14-15) (YouCat, số 125 t.t.)

❦ Họ không thể làm gì hơn là giết tôi. (Robert d’Arenberg, 1898–1972, thành viên của nhóm mưu sát chống Hitler)

LẮNG NGHE: Tình yêu không biết đến sợ hãi; trái lại, tình yêu hoàn hảo loại trừ sợ hãi, vì sợ hãi gắn liền với hình phạt và ai sợ hãi thì không đạt tới tình yêu hoàn hảo. (1 Ga 4:18)

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa, thật là hạnh phúc cho con được làm con của Chúa. Xin giúp con biết sống trọn vẹn giới luật yêu thương mà Chúa đã dạy để trở nên dấu chỉ cho một tình yêu Ki-tô giáo đích thực.

THỰC HÀNH: Hôm nay bạn hãy cố gắng sống làm sao cho xứng đáng là con cưng của Chúa. Đừng làm Chúa buồn vì lời ăn tiếng nói của mình nhé.

From: Đỗ Dzũng

Bài này đã được đăng trong TÔN GIÁO. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.