Chúa Thánh Thần đã “nói qua các tiên tri” nghĩa là gì?

Chúa Thánh Thần đã “nói qua các tiên tri” nghĩa là gì?

Ngày Thứ 3 tràn đầy nhiệt huyết trong Chúa và Mẹ nhé. Nhớ cầu nguyện cho nhau nhé.

Cha Vương

Thứ 3: 17/05/2022

GIÁO LÝ: Chúa Thánh Thần đã “nói qua các tiên tri” nghĩa là gì? Trong Kinh Thánh Cựu ước, Thiên Chúa đã ban Thánh Thần cho một số người nam và nữ để họ nhân Danh Chúa, nói ra lời Chúa dạy, và sửa soạn lòng dân Chúa đón Đức Mêssia (Đấng Cứu thế). (YouCat, số 116)

SUY NIỆM: Trong Cựu Ước, Thiên Chúa chọn những người nam và nữ để họ an ủi, hướng dẫn và khuyên bảo dân chúng. Thánh Thần Thiên Chúa cũng nói qua miệng tiên tri Isaia, Jêrêmia, và Êdêkien và các tiên tri khác. Thánh Gioan Tẩy giả, tiên tri cuối cùng không những báo trước Chúa Giêsu đến, mà còn gặp gỡ và loan báo rằng Người là Đấng giải thoát ta khỏi quyền lực tội lỗi.

Thuở xưa nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các tiên tri, nhưng vào thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử. (Dt 1,1-2) (YouCat, số 116 t.t.)

❦ Thiên Chúa đã đích thân làm người nơi Chúa Giêsu Kitô và ban cho ta có thể nhìn thấy được nội tâm của chính Thiên Chúa. Và ta thấy một việc không ngờ: Thiên Chúa mầu nhiệm không cô đơn vô hạn. Người là một biến cố tình yêu. Người có Chúa Con nói năng với Người là Cha. Và cả hai chỉ là một trong Chúa Thánh Thần là một bầu khí hiến dâng và yêu thương làm cho tất cả ba chỉ là Một Thiên Chúa độc nhất. (Đức Bênêđictô XVI, vọng lễ Hiện Xuống 2006)

LẮNG NGHE: Chính thần trí của Ta, Ta sẽ đặt vào lòng các ngươi, Ta sẽ làm cho các ngươi đi theo thánh chỉ, tuân giữ các phán quyết của Ta và đem ra thi hành. (Ed 36:27)

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa Thánh Thần, ngọn lửa thần linh của Ba Ngôi Cực thánh, xin thắp sáng trong con một ngọn lửa bừng cháy tình yêu đối với tha nhân. Xin chiếm đoạt trọn vẹn tâm hồn con bằng ngọn lửa của Ngài; xin xua đuổi mọi ý hướng xấu trong lòng con để con chỉ biết yêu mến Chúa mà thôi.

THỰC HÀNH: Đọc chậm và suy niệm Kinh Chúa Thánh Thần.

From: Đỗ Dzũng

Bài này đã được đăng trong TÔN GIÁO. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.