Giáo lý về sự dữ

Giáo lý về dữ

Một ngày bình an trong Chúa và Mẹ yêu nhé. Xin bạn cộng tác với mình để quảng bá bài Giáo Lý hôm nay vì nó trả lời cho một câu hỏi rất khó trả lời trong thế giới ngày nay. Xin đa tạ!

Thứ 4: 29/12/2021

GIÁO LÝ: Nếu Thiên Chúa biết mọi sự và có thể làm được mọi sự, tại sao Người không ngăn cản được sự dữ? Thiên Chúa vẫn luôn có thể rút ra những điều tốt lành từ những sự dữ. Chẳng một đau khổ nào ta có thể giải mã được. Nhưng nó vẫn luôn đặt nền tảng trên sự khôn ngoan vô cùng của Thiên Chúa (Thánh Tôma Aquinô). (YouCat, số 51)

SUY NIỆM: Sự dữ trong thế gian là một mầu nhiệm vừa đen tối vừa khổ đau. Đấng chịu đóng đinh thập giá đã xin với Cha Người: Lạy Cha, sao Cha bỏ con? (Mt 27,36). Nhiều chuyện trong lãnh vực này vẫn còn khó hiểu. Nhưng ta biết được một điều chắc chắn: Thiên Chúa luôn tốt lành một trăm phần trăm. Không khi nào Người có thể là tác giả của những cái xấu. Chúa đã dựng nên một thế giới tốt, nhưng chưa được hoàn thành. Thế giới đi tới chỗ hoàn thành phải trải qua những xáo trộn dữ dội và những quá trình đau khổ. Ta cần phân biệt cho tốt hơn cái mà Hội Thánh gọi là sự dữ thể lý, chẳng hạn khuyết tật bẩm sinh, hoặc thiên tai lũ lụt, với cái goi là sự dữ luân lý phát xuất do con người sử dụng tự do sai lầm trong thế gian. “Hỏa ngục trần gian” – trẻ em làm lính, mưu sát – tự sát, trại tập trung – hầu hết đều là do con người. Vấn đề quyết định không phải là: “Làm sao có thể tin được là Thiên Chúa tốt lành đang khi có biết bao sự dữ như vậy?”, nhưng là: “Làm sao con người có trái tim và lý trí lại có thể đành chịu sống trong thế giới như vậy, nếu không có Thiên Chúa?”. Cái chết và sự sống lại của Chúa Giêsu chứng tỏ cho ta rằng sự dữ không có tiếng nói đầu tiên và nó sẽ không có tiếng nói cuối cùng (nghĩa là nó không phải tuyệt đối mà còn có cái khác nữa). Bởi vì Thiên Chúa làm cho từ sự dữ xấu xa nhất nảy sinh ra sự tốt lành tuyệt đối. Kitô hữu tin rằng đến ngày phán xét chung Thiên Chúa sẽ chấm dứt mọi bất công. Trong đời sống mai sau, sự dữ không còn nữa và đau khổ sẽ chấm dứt. (YouCat, số 51 t.t)

❦ Thiên Chúa thấy mọi sự Người sáng tạo: mọi sự đều rất tốt đẹp. (St 1,31)

❦ Không đau khổ nào mà không mang một ý nghĩa. Đau khổ luôn luôn có nền móng nơi sự khôn ngoan của Chúa.

(Thánh Tôma Aquinô)

❦ Thiên Chúa thì thầm trong những lúc ta vui, Người thì thầm trong lương tâm ta. Nhưng Người nói lớn và mạnh trong những đau khổ của ta. Những đau khổ đó là cái loa tăng âm để làm thức tỉnh một thế giới mê ngủ. (Clive Staples Lewis, 1898–1963, văn sĩ Anh, tác giả cuốn Ký sự Namia)

LẮNG NGHE: Tôi nghĩ rằng những đau khổ chúng ta chịu bây giờ sánh sao được với vinh quang mà Thiên Chúa sẽ mặc khải nơi chúng ta. (Rm 8:18)

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa, tình trạng biến thể của vi rút đang làm nhiều người hoảng sợ và biến loạn, xin cho con tìm được niềm ủi an vì tin rằng còn có Chúa yêu thương con đến cùng, xin cho con đón nhận những gì xảy đến là do Chúa yêu thương quan phòng và đừng để con thất vọng trước nỗi bất hạnh con đang gánh chịu trong lúc này. Lạy Chúa, hơn bao giờ hết, con rất cần đến Chúa!

THỰC HÀNH: Nhắm mắt lại và nghe lại bài nhạc suy niệm hôm nay, ước gì bạn cảm nhận được “suối tình thương, tình Cha với con, thắm thiết nồng nàn…” trong lúc gian nan.

From: Đỗ Dzũng

Bài này đã được đăng trong BÌNH LUẬN- SỰ KIỆN, TÔN GIÁO. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.