Thiên Đàng là gì? & Chết thiêu thì khi sống lại sẽ thế nào?-Lm. Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ

Thiên Đàng là gì? – Lm. Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ

LM. Vinhsơn Nguyễn Thế Thủ: Chết thiêu thì khi sống lại sẽ thế nào?

Bài này đã được đăng trong BÌNH LUẬN- SỰ KIỆN, TÔN GIÁO. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.