Cũng tại các anh chị VTV!

Lê Vi

Sẵn tư duy độc quyền, các anh chị vẽ hươu vẽ vượn vẽ đa vẽ đề.

Phật dạy: Chơn tánh thành Phật!

Một sự kiện cần sự chân phương tuyệt đối, các anh chị lại màu mè hoa lá hẹ cho lắm.

Các anh chị không tôn trọng nghề nghiệp và coi thường trí tuệ nhân dân. Đến khi bị bắt lỗi thì lại nói người ta… phản động.

Trong chiêm nghiệm của cá nhân tôi, cứ ai mắng người khác “phản động”, thường là tín hiệu của sự thiếu thông minh!

Nguyễn Tiến Tường


 

Được xem 2 lần, bởi 2 Bạn Đọc trong ngày hôm nay