Mỗi Người Đều Xứng Đáng Được Tôn Trọng

Mỗi Người Đều Xứng Đáng Được Tôn Trọng

Mục Sư Rick Warren

“Hãy tôn trọng mọi người.” (I Phi-e-rơ 2:17a – BDM)

Lòng tôn trọng đã trở thành một giá trị có nguy cơ biến mất trong những thập niên qua. Chúng ta đang sống trong “Thời đại bất kính”, nơi mà sự chế nhạo thống trị ngày đêm và mọi người yêu thích việc hạ nhục người khác.

Tuy nhiên, Kinh Thánh nói rõ rằng những gia đình ổn định – và những xã hội bền vững – được xây dựng chung quanh sự tôn trọng. Kinh Thánh dạy chúng ta phải kính trọng cha mẹ, tôn trọng chính quyền, và tôn trọng những người lãnh đạo hội thánh. Trong thư Ê-phê-sô, những người vợ được kêu gọi phải tôn trọng chồng mình. Trong sách I Phi-e-rơ, những người chồng được kêu gọi phải tôn trọng vợ mình. Để cho rõ rằng Kinh Thánh không bỏ sót một ai, Kinh Thánh cũng dạy chúng ta “hãy tôn trọng mọi người.” (I Phi-e-rơ 2:17a – BDM).

Mọi người, bất kể niềm tin gì hay hành vi như thế nào, đều xứng đáng được tôn trọng.

Tại sao như vậy?

  1. Chúa dựng nên mọi người. Thi thiên 8:5 chép: “Ngài làm cho con người kém hơn Đức Chúa Trời một chút. Ban cho con người vinh quang và tôn trọng.” (BDM). Chúa không tạo ra những tạo vật vô dụng. Không ai là không có giá trị cả. Con người luôn có những quyết định sai lầm, nhưng họ vẫn quý giá đối với Chúa. Ngay cả người không đáng được yêu thương nhất trên thế giới cũng vẫn được Ngài yêu thương.
  1. Chúa Giê-xu chết thay cho tất cả mọi người. Kinh Thánh chép: “Vì anh chị em biết rằng chẳng phải bởi những vật hay hư nát như bạc hoặc vàng mà anh chị em được chuộc khỏi lối sống vô dụng thừa hưởng của tổ tiên, nhưng bằng chính huyết báu của Chúa Cứu Thế.” (I Phi-e-rơ 1:18-19a – BDM). Có thể bạn không coi trọng một số người nào đó, nhưng Chúa luôn coi trọng họ. Thật ra, Ngài nói rằng mỗi một người mà bạn gặp đều xứng đáng để Ngài chết thay.
  1. Điều đó bày tỏ rằng bạn biết Chúa. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Nếu bạn biết Chúa, bạn sẽ làm tràn ngập đời sống bạn với tình yêu thương. Kinh Thánh chép: “Ai không yêu thương thì không biết Đức Chúa Trời vì Đức Chúa Trời là tình yêu thương.” (I Giăng 4:8). Tình yêu thương luôn đối xử với người khác bằng sự tôn trọng.
  1. Bạn sẽ nhận lại bất cứ điều gì bạn cho ra. Đó là quy luật của mùa gặt. Gieo gì, gặt nấy. Nếu bạn muốn được tôn trọng, bạn phải đối xử với người khác bằng sự tôn trọng. Kinh Thánh chép: “Vì ai gieo điều gì thì sẽ gặt điều ấy.” (Ga-la-ti 6:7b).

Thảo luận

Mỗi một người mà bạn gặp ngày hôm nay đều xứng đáng nhận được sự tôn trọng của bạn. Điều đó sẽ thay đổi hành vi của bạn như thế nào?

Bạn gặp khó khăn nhiều nhất trong việc tôn trọng ai? Tại sao như vậy?

Một vài cách nào bạn có thể “đổ đầy cuộc sống mình với tình yêu thương”?

From:: kimlecpa & NguyenNThu

Bài này đã được đăng trong BÌNH LUẬN- SỰ KIỆN, TÔN GIÁO. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.