Bánh vẽ

 1. Bánh vẽ
 2. Chế Lan Viên
 3. Chưa cần cầm lên nếm, anh đã biết là bánh vẽ
  Thế nhưng anh vẫn ngồi vào bàn cùng bè bạn
  Cầm lên nhấm nháp
  Chả là nếu anh từ chối
  Chúng sẽ bảo anh phá rối
  Đêm vui
  Bảo anh không còn có khả năng nhai
  Và đưa anh từ nay ra khỏi tiệc…
  Thế thì còn dịp đâu nhai thứ thiệt?
  Rốt cuộc anh lại ngồi vào bàn
  Như không có gì xảy ra hết
  Và những người khác thấy anh ngồi
  Họ cũng ngồi thôi
  Nhai nhồm nhoàm
  Trừ Đi
 4. Sau này anh đọc thơ tôi nên nhớ
  Có phải tôi viết đâu! Một nửa
  Cái cần đưa vào thơ, tôi đã giết rồi
  Giết một tiếng đau – giết một tiếng cười
  Giết một kỷ niệm – giết một ước mơ – tôi giết
  Cái cánh sắp bay – trước khi tôi viết
  Tôi giết bão ngoài khơi cho được yên ổn trên bờ
  Và giết luôn mặt trời lên trên biển – Giết mưa
  Và giết cả cỏ trong mưa luôn thể
  Cho nên câu thơ tôi gầy còm như thế
  Tôi viết bằng xương thôi, không có thịt của mình
  Và thơ này rơi đến tay anh
  Anh bảo đấy là tôi.
  Không phải!
  Nhưng cũng chính là tôi – Người có lỗi
  Đã phải giết đi bao nhiêu cái
  Có khi không có tội như mình
 5. Ai? Tôi!
 6. Mậu Thân 2.000 người xuống đồng bằng
  Chỉ một đêm, còn sống có 30
  Ai chịu trách nhiệm về cái chết 2.000 người đó?
  Tôi!
 7. Tôi – người viết những câu thơ cổ võ
  Ca tụng người không tiếc mạng mình
  trong mọi cuộc xung phong.
  Một trong ba mươi người kia ở mặt trận về sau mười năm
  Ngồi bán quán bên đường nuôi đàn con nhỏ
 8. Quán treo huân chương đầy, mọi cỡ,
  Chả huân chương nào nuôi được người lính cũ!
  Ai chịu trách nhiệm vậy?
  Lại chính là tôi!
 9. Người lính cần một câu thơ giải đáp về đời,
  Tôi ú ớ.
  Người ấy nhắc những câu thơ tôi làm người ấy xung phong
  Mà tôi xấu hổ.
  Tôi chưa có câu thơ nào hôm nay
  Giúp người ấy nuôi đàn con nhỏ
  Giữa buồn tủi chua cay vẫn có thể cười
 10. Chế Lan Viên
Bài này đã được đăng trong Các Bài Thơ, Tin Cộng Đồng. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.