Tấm Áo Nhiệm Mầu – Sáng tác: Tâm Nguyên – Ca sĩ: Thanh Hoài

Tấm Áo Nhiệm Mầu – Sáng tác: Tâm Nguyên – Ca sĩ: Thanh Hoài

Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay