Liên khúc Tàu đêm năm cũ; Đò chiều & Chiếc Áo Bà Ba & Những Đồi Hoa Sim

Liên khúc Tàu đêm năm cũ & Đò chiều – Tuấn Vũ & Sơn Tuyền

 

httpv://www.youtube.com/watch?v=pZSYOV2ASjk&feature=related

Chiếc Áo Bà Ba

httpv://www.youtube.com/watch?v=4Rm-H9gm9r0&feature=related

Những Đồi Hoa Sim – Phương Dung

httpv://www.youtube.com/watch?v=k4b2UglfrWw&feature=related

Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay