Đức tin và việc làm

Đức tin và việc làm

 

Một chiếc đồng hồ bằng vàng mà không chỉ đúng giờ thì vô ích

Một cây xum xuê cành lá mà không có trái thì cũng vô ích

Một chiếc đèn cẩn đầy kim cương mà không cháy sáng được thì cũng vô ích.

Cho nên Thánh Giacôbê nói: “Đức tin không có việc làm là đức tin chết”

Linh đạo người tông đồ:

Hoa trái của thinh lặng là cầu nguyện

Hoa trái của cầu nguyện là đức tin

Hoa trái của đức tin là tình yêu

Hoa trái của tình yêu là phục vụ

Hoa trái của phục vụ là bình an

Hoa trái của bình an là là bác ái

Mẹ Têrêsa Calcutta

S.T.

Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay