Chỉ Xin Làm Biển Cả & Thánh Giá Trên Đồi Cali.- Thơ: Lm Nguyễn Tầm Thường

Chỉ Xin Làm Biển Cả – Thơ: Lm Nguyễn Tầm Thường

**************

Thánh Giá Trên Đồi Cali. – Thơ Lm: Nguyễn Tầm Thường – TB: Mai Thảo

Được xem 5 lần, bởi 5 Bạn Đọc trong ngày hôm nay