VIDEO –

httpv://www.youtube.com/watch?v=5mYolNI6Z20

httpv://www.youtube.com/watch?v=wDqwUex9C3k

 • Phép Lạ MẦU NHIỆM THÁNH THỂ – Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm

httpv://www.youtube.com/watch?v=27q13GKtv7Y

 • LM.Vinhsơn Nguyễn Thế Thủ: Khi sống ta què, mù, điếc… sống lại sẽ thế nào?

httpv://www.youtube.com/watch?v=KtdPEX5AqgQ

 •  BÔNG HỒNG CÀI ÁO – LM JB NGUYỄN SANG

httpv://www.youtube.com/watch?v=ZZyFggMQ5Ss

httpv://www.youtube.com/watch?v=Khso8QWZftc

httpv://www.youtube.com/watch?v=wlX0XMJ6fAI

httpv://www.youtube.com/watch?v=yhjl7UNVLyg

httpv://www.youtube.com/watch?v=kAowZwXapXU

 

 • Chính Chúa Chọn Con || Sáng tác: Hồng Bính || Tb Kim Tuyến |

httpv://www.youtube.com/watch?v=5Gb4oKh6an4

httpv://www.youtube.com/watch?v=GUeb617oxrQ

 • THÁNH CA TUẦN THÁNH 2022 – Tuyệt Đỉnh Thánh Ca Tuần Thánh Hay Nhất Hiện Nay

httpv://www.youtube.com/watch?v=M2jzP_4VXwo

httpv://www.youtube.com/watch?v=M9hyh2QICtQ

 •  (TRỰC TUYẾN) 14 Chặng Đàng Thánh Giá Trọng Thể

httpv://www.youtube.com/watch?v=VqirIKon95w&t=1s

httpv://www.youtube.com/watch?v=k_BKwq5PEbE&t=1s

 • Cuộc vật lộn thời Covid-19 – Hẹn hò với Chúa trong đêm tối cuộc đời – Cha Phạm Quang Hồng

httpv://www.youtube.com/watch?v=YcQUOXEF0aY

____________________________________________________

      httpv://www.youtube.com/watch?v=t2Fo8FrG4sY

      httpv://www.youtube.com/watch?v=YOsh7cFtsAs

      httpv://www.youtube.com/watch?v=s1WfahdjFy4

       httpv://www.youtube.com/watch?v=ZNsAwqrjV60

        httpv://www.youtube.com/watch?v=AN4zsJRglYY

Phim tài liệu bằng song ngữ Anh-Việt

Trích từ bộ phim nhiều tập “Cộng Sản Trên Đất Việt” Vietnam Film Club             

 • Học ngôn ngữ tình yêu, ngôn ngữ thiên đàng – Cha Phạm Quang Hồng 

      httpv://www.youtube.com/watch?v=UcIfYpSzy40

 •  Dấu chỉ của thời đại đâu dễ nhận ra – Cha Phạm Quang Hồng

httpv://www.youtube.com/watch?v=Zb4RqhDlRKs

 •  Giêrusalem Tự Hủy hay Cứu Độ – Cha Phạm Quang Hồng

  httpv://www.youtube.com/watch?v=BMZCXMGznb8

 •  BA CÂU CHUYỆN THAY ĐỔI MỘT KIẾP NGƯỜI – Lm Phạm Tĩnh

httpv://www.youtube.com/watch?v=sO6zwoYenXA

 • Sao gặp Ngài đời ta biến đổi mãi mãi? Cha Phạm Quang Hồng

httpv://www.youtube.com/watch?v=L-qX12EhXhA

 • Sẵn sàng sống trọn nén bạc Chúa trao – Cha Phạm Quang Hồng

httpv://www.youtube.com/watch?v=_HxTV9j5Ur8

 • PHIM CUỘC ĐỜI CHÚA GIESU VÀ NHỮNG PHÉP LẠ CỦA CHÚA GIESU – Full HD

httpv://www.youtube.com/watch?v=bTLJEh7hVGE

 • [PHIM] THÁNH NỮ BERNADETTE – ĐỨC MẸ LỘ ĐỨC | ST. BERNADETTE 1988

httpv://www.youtube.com/watch?v=asRJ9ATqTd8

 •  Thiên Đàng là gì? – Lm. Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ

httpv://www.youtube.com/watch?v=_8TaduIQynA

 •  LM. Vinhsơn Nguyễn Thế Thủ: Chết thiêu thì khi sống lại sẽ thế nào?

httpv://www.youtube.com/watch?v=RvBTsN7G4Wk 

 • Lựa chọn Ước Mơ vĩnh cửu | Cha Phạm Quang Hồng

httpv://www.youtube.com/watch?v=eNa_Lb1N-vY

 • Hạnh phúc lớn nhất đời người: YÊU & ĐƯỢC YÊU – Cha Phạm Quang Hồng

httpv://www.youtube.com/watch?v=bnCshXtp3Lg&t=1s

 • Còn được mắng là còn được thương | Kiên vững như Phêrô | Cha Phạm Quang Hồng

httpv://www.youtube.com/watch?v=Z7SKE7spWfA&t=1s