MA QUỶ CÓ THẬT KHÔNG? Lm Phạm Tĩnh

MA QUỶ CÓ THẬT KHÔNG? Lm Phạm Tĩnh Giải Đáp Những Thắc Mắc Thiết Thực

Bài này đã được đăng trong PHIM ẢNH & BÀI GIẢNG, TÔN GIÁO. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.