VFC – Vụ Ám Sát Giáo Sư Nguyễn Văn Bông

VFC – Vụ Ám Sát Giáo Sư Nguyễn Văn Bông

Phim tài liệu bằng song ngữ Anh-Việt

Trích từ bộ phim nhiều tập “Cộng Sản Trên Đất Việt” Vietnam Film Club

Bài này đã được đăng trong CHÍNH TRỊ, PHIM ẢNH & BÀI GIẢNG. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.