NHỮNG ĐIỀU ĐƠN GIẢN

Bài gan ruột

NHỮNG ĐIỀU ĐƠN GIẢN

Bị xuyên tạc, bóp méo,

Lịch sử của nước nhà

Có nhiều điều đơn giản

Mà ta không nhận ra.

Cộng sản là số một

Về nghệ thuật tuyên truyền.

Hơn cả vua nói dối

Đức Quốc Xã – Goebbels.

*

Mỹ không phải đế quốc.

Cũng không xâm lược ta.

Thế mà dân Miền Bắc

Tin Mỹ xâm lược ta.

Xâm lược phải cướp đất,

Là việc Mỹ không làm.

Mỹ đơn giản chỉ giúp

Bạn đồng minh Miền Nam.

Nếu xét theo nghĩa ấy,

Xâm lược chính là ta.

Ta Nam Tiến, chiếm đất

Của Việt Nam Cộng Hòa.

Không có chuyện “giải phóng”.

Nếu có thì thực tình

Người Nam đánh người Bắc

Để tự giải phóng mình.

*

Miền Nam không phải Ngụy,

Mà quốc gia văn minh.

Cả thế giới công nhận,

Dân chủ và hòa bình.

Ngụy là một tổ chức

Tiếm quyền và xấu xa.

Nhưng chính phủ ông Diệm

Được nhân dân bầu ra.

Bầu một cách dân chủ,

Các phe phái với nhau.

Còn Mặt Trận Giải Phóng

Thì chẳng được ai bầu.

*

Liên Xô và Trung Quốc

Thì ủng hộ phe ta.

Mỹ, Nam Hàn và Úc –

Phe Việt Nam Cộng Hòa.

Đơn giản chỉ như vậy.

Chỉ người Việt đánh nhau.

Anh em ruột thịt đấy,

Mà sứt trán vêu đầu.

*

Không có chuyện cộng sản

Được người dân tin yêu.

Sợ, nói yêu thì có,

Chứ thực lòng không yêu.

Năm Năm Tư, đình chiến.

Vào Nam – mấy triệu dân.

Ra Bắc – chỉ mấy chú

Bộ đội, thiếu sinh quân.

Trong chiến dịch giải phóng,

Cách mạng đi đến đâu

Là dân chạy đến ấy,

Cả trước và cả sau.

Yêu thì chẳng có chuyện

Vượt biển, vượt đại dương

Làm thuyền nhân, thà chết,

Không ở lại “thiên đường”.

*

Những điều đơn giản ấy

Là sự thật hiển nhiên,

Nhưng chúng ta hiểu lạc

Vì bộ máy tuyên truyền.

Không có gì chua xót

Bằng viết những dòng này.

Nhưng mà rồi phải viết,

Hai khóe mắt cay cay.

Thái Bá Tân

——

Ảnh FB Huỳnh Chí Trung

Bài này đã được đăng trong Các Bài Thơ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.