Đây là cảnh lấy phiếu để xét nghiệm tại chợ Bình Điền.

Lê Thúy Bảo Nhi

May be an image of one or more people, people standing and crowd

Đây là cảnh lấy phiếu để xét nghiệm tại chợ Bình Điền. Người dân nào có xét nghiệm rồi mới được vào chợ buôn bán. Dân sợ chết đói hơn chết dịch nên chen chút nhau như vậy đó.

Điều này cho thấy người tổ chức ngu dốt và vô trách nhiệm. Sao không chia ra làm hàng mấy chục điểm xét nhiệm. Sao phải lấy phiếu ở một điểm cho chết dịch thế này? Hỏi thực tâm bọn họ thực sự muốn giản cách xã hội không? hay muốn dùng quy định này kia để bòn rút tiền dân?

Đây là cảnh lấy phiếu để xét nghiệm tại chợ Bình Điền. Người dân nào có xét nghiệm rồi mới được vào chợ buôn bán. Dân sợ chết đói hơn chết dịch nên chen chút nhau như vậy đó.

Điều này cho thấy người tổ chức ngu dốt và vô trách nhiệm. Sao không chia ra làm hàng mấy chục điểm xét nhiệm. Sao phải lấy phiếu ở một điểm cho chết dịch thế này? Hỏi thực tâm bọn họ thực sự muốn giản cách xã hội không? hay muốn dùng quy định này kia để bòn rút tiền dân?

Bài này đã được đăng trong Tin Cộng Đồng. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.