Lòng bác ái là nhịp đập trái tim của Kitô hữu

Nguyễn Hoàng Diễm

ĐGH PHANXICO:

Lòng bác ái là nhịp đập trái tim của Kitô hữu

Cũng như một người không thể sống mà không có nhịp tim, vậy một người không thể là Kitô hữu mà không có lòng bác ái.

Bài này đã được đăng trong Tin Cộng Đồng. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.