Cơn giận giữ mãi ở trong lòng là tích tụ thêm nhiều *độc tố*- Lm Micae Phạm Quang Hồng

Cơn giận giữ mãi ở trong lòng là tích tụ thêm nhiều *độc tố*- Lm Micae Phạm Quang Hồng

Bài này đã được đăng trong NHẠC CẢNH, TÔN GIÁO. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.