Câu Chuyện Có Thật

Câu Chuyện Có Thật

Trên tàu lửa, một ông già đứng lên nói về Chúa Jesus và sự trở lại của Ngài sắp xảy ra. Một phụ nữ hét lên: “câm mồm, ông không biết gì cả. Chúa Jesus của ông không tồn tại đâu”. Ông già buồn bã ngồi xuống, nhưng sự kêu gọi trong lòng khiến ông ta lại đứng lên và tiếp tục nhắc nhở rằng Chúa sắp trở lại thế gian một lần nữa: “ Chúa Jesus sắp trở lại rồi, hãy ăn năn tội lỗi và tin nhận Ngài hôm nay đi.” Người phụ nữ ấy lại nổi điên, đứng lên cùng đứa con nhỏ, hét lên và tấn công ông. Khi bà ta đang tấn công làm thương tích ông thì đứa con bà hét lên: “mẹ ơi, dừng lại đi, Chúa phái ông ấy đến cảnh báo chúng ta đó.” Nghe vậy người phụ nỡ quì sụp xuống, kêu khóc.

Người đàn ông ấy hỏi bà: “ sao bà khóc?” Bà trả lời: “vì nó là đứa trẻ câm mà nay bỗng dưng nói được.”

Dù hoàn cảnh thế nào, hãy luôn nói về Chúa cho mọi người. Chúa thành tín và yêu thương nhân loại, Ngài ra tay đúng lúc để bày tỏ quyền năng và sự che chở của Ngài.

Hãy trung tín và can đảm anh chị em nhé. Tôi được khích lệ rất nhiều!

An old man was inside a train, he stood up and said to the passengers, “JESUS IS COMING SOON!” A woman then shouted, “Shut up, you don’t know anything and your Jesus doesn’t even exist.” The old man was embarrassed and sat down. But God kept putting on his heart to rise again, and keep talking about the coming of Jesus. He obeyed the voice of God and stood up again saying, “Jesus is coming back, We need repent of our sins and accept Him today.” Then the woman who had shouted before rose with her child next to her in the seat, and attack the poor old man. As she continued attacking the poor old man her child said to her. , “Stop hitting him mommy, he is a sent from God.” Then the woman fell to her knees and began to cry!

The old man asked her, “Why are you crying?”

The woman said: “My son was mute (dumb) and now he is talking!”

Moral of the story: no matter what you face in life never stop trusting God. And don’t be too busy not to share this in 5 different Facebook groups because in the next few minutes from now a big miracle will happen in your life as you do! GOD IS ALIVE!

Write GOD IS GOOD in the comments! Share in 5 different Facebook groups now! And see what God can do for you!

Ignore if you don’t believe in God

From: Do Tan Hung & Kim Bang Nguyen

Bài này đã được đăng trong LỜI CHỨNG. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.